Home  > Vrije tijd en cultuur  > Voor kinderen en jongeren  > Subsidies  > Subsidie podiumkansen jong Vlaams-Brabants talent

Subsidie podiumkansen jong Vlaams-Brabants talent (kunst-stukjes)

Wat

LET OP: Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. In afwachting van een nieuw regionaal cultuurdecreet kunnen concert- en festivalorganisatoren gebruik maken van het transitiereglement dat de provinciale subsidiereglementen vervangt voor de overgangsperiode 2018 en 2019. Eerste indiendatum is 1 oktober 2017.

Meer informatie over de transitie naar Vlaanderen

----------------------------------


Subsidie om kwalitatieve podiumkansen te creëren voor jong Vlaams-Brabant talent dat eigen werk brengt (het vroegere Kunst-stukjes). Onder jong Vlaams-Brabants talent verstaan we bands waarvan minstens de helft van de leden gedomicilieerd is in Vlaams-Brabant én jonger is dan 30 jaar. 3 Soorten evenementen komen in aanmerking:

 • Concert, podiumavond, beginnend en/of klein festival:
  • Minstens 1 act door jong Vlaams-Brabants talent.
  • Eenzelfde organisator kan maximaal 3 keer per jaar aanvragen.
  • Beginnend festival = minder dan 3 voorafgaande edities.
  • Klein festival = minder dan 500 bezoekers.

  aanvraagformulier "concert, podiumavond, beginnend en/of klein festival"

 • Festivals:
  • Minstens 3 voorafgaande edities.
  • Gemiddeld meer dan 500 bezoekers bij de 3 voorafgaande edities.
  • Minstens 3 jonge Vlaams-Brabantse acts waarvan minstens 1 op het hoofdpodium.

  aanvraagformulier "festival"

 • Jaarwerkingen:
  • Organisatoren die doorheen het jaar minstens 5 jonge Vlaams-Brabantse acts op minstens 3 verschillende dagen programmeren.

  aanvraagformulier "jaarwerking"

Wie

Voor vzw's, feitelijke verenigingen of gemeentelijke overheden die in Vlaams-Brabant podiumkansen creëren voor jong Vlaams-Brabants talent.

Procedure

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het juiste aanvraagformulier.

 • Aanvraagdossiers voor jaarwerkingen dienen uiterlijk op 31 januari ingediend te worden.
 • Aanvraagdossiers voor concert- of podiumavonden en festivals dienen uiterlijk 2 maanden voor het evenement ingediend te worden.
 1. ONLINE aanvragen
  Vul het juiste aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij uw online aanvraag.
 2. Per mail aanvragen
  Vul het juiste aanvraagformulier volledig in en verzend het naar jeugddienst@vlaamsbrabant.be
Naar boven