Home  > Vrije tijd en cultuur  > Voor kinderen en jongeren  > Subsidies  > Subsidie podiumkansen jong Vlaams-Brabants talent

Subsidie podiumkansen jong Vlaams-Brabants talent (kunst-stukjes)

Wat

Subsidie om kwalitatieve podiumkansen te creëren voor jong Vlaams-Brabant talent dat eigen werk brengt (het vroegere Kunst-stukjes). 3 Soorten evenementen komen in aanmerking: eenmalige podiumavonden, festivals en jaarwerkingen.

Wie

Voor vzw's, feitelijke verenigingen of gemeentelijke overheden die in Vlaams-Brabant podiumkansen creëren voor jong Vlaams-Brabants talent.

Procedure

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een digitale aanvraag in bij de provincie Vlaams-Brabant met behulp van het aanvraagformulier.

  • Aanvraagdossiers voor jaarwerkingen dienen uiterlijk op 31 januari ingediend te worden.
  • Aanvraagdossiers voor concert- of podiumavonden en festivals dienen uiterlijk 2 maanden voor het evenement ingediend te worden.
  1. ONLINE aanvragen
    Vul het aanvraagformulier in vanaf deel 2. Laad dit formulier op als bijlage bij uw online aanvraag.
  2. Per mail aanvragen
    Vul het aanvraagformulier volledig in en verzend het naar jeugddienst@vlaamsbrabant.be

Nieuws

Podiumkansen jonge artiesten

Podiumkansen

Reeds 40 initiatiefnemers maakten gebruik van de provinciale ondersteuning van podiumkansen voor jonge, artistiek Vlaams-Brabants talent.

Alle nieuwsberichten