Home  > Vrije tijd en cultuur  > Sport  > Regiowerking  > Regiowerking sport

Regiowerking sport

Welke zijn de 8 sportregio's in de provincie Vlaams-Brabant?

Regiowerking sport 2. Getevallei 1. Winge-Demervallei 3. Dijle & Hageland 8. Pajottenland 6. Noord-West 4. Vlaams-Brabantse Ardennen 7. Zuidwest Rand 5. Noord
 1. Winge-Demervallei (promotor Patrick Frederix)
 2. Getevallei (promotor Patrick Frederix)
 3. Dijle & Hageland (promotor Leen Cox)
 4. Vlaams-Brabantse Ardennen (promotor Leen Cox)
 5. Noord (promotor Carine Moens)
 6. Noordwest (promotor Carine Moens)
 7. Zuidwest Rand (promotor Dirk Heylen)
 8. Pajottenland (promotor Dirk Heylen)

Wat is regiowerking sport?

De regiowerking 'sport' verdeelt de provincie Vlaams-Brabant in 8 regio's. Deze regiowerking steunt op duidelijke afspraken tussen het provinciebestuur en de gemeenten. Binnen elke regio wordt gewerkt aan projecten die door het provinciebestuur en de betrokken gemeenten gefinancieerd worden.

Waaraan besteedt de provincie Vlaams-Brabant aandacht, binnen de regiowerking?

 • De ondersteuning en de begeleiding van de gemeentelijke sportpromotionele werking.
 • Het opzetten van de intergemeentelijke samenwerking.
 • Het bevorderen en co√∂rdineren van uitwisseling van informatie en ervaring.
 • Het stimuleren van de deelname van de gemeenten aan provinciale en landelijke sportcampagnes.

Extra informatie

Contact

Dienst sport, Tel. 016-26 76 54, sport@vlaamsbrabant.be

Naar boven