Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > Brabants trekpaard

De cultuur van het Brabants trekpaard

Erkenning trekpaardencultuur

Brabantse trekpaarden

De cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Vele eigenaars, menners, fokkers, landbouwers en erfgoedactoren koesteren dagelijks de kennis, technieken en gebruiken die deze traditie vormgeven. De provincie en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis hebben, samen met actoren uit de diverse erfgoedgemeenschap, de procedure opgestart voor de erkenning van de Belgische trekpaardencultuur op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Doel is om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan volgende generaties.

Het project omvat drie delen: 

  • het in kaart brengen van het tastbaar erfgoed van het Belgisch trekpaard
  • het documenteren van technieken en kennis verbonden aan het trekpaardengebruik
  • het doorlopen van een erfgoedzorgtraject dat zal uitmonden in een erkenningsaanvraag.

Het bewaarde erfgoed onderzocht

Belgisch kampioenschap Brussel 1880-1914 (Paul De Brauwer)

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis voerde, i.s.m. de betrokken erfgoedgemeenschap, een basisonderzoek om het (im)materieel erfgoed van het Belgisch trekpaard in kaart te brengen. Dit onderzoek schetst een beeld van het bewaarde erfgoedmateriaal en zijn representatieve waarde voor de erfgoedtradities en -gebruiken.

Erfgoedzorgtraject

Trekpaard trekt boomstammen

Op 6 februari 2016 werd het startschot gegeven voor een erfgoedzorgtraject waarbij de brede erfgoedgemeenschap betrokken werd. Om dit te realiseren werd de Trekpaardenraad, vertegenwoordiging van de betrokken actoren, opgericht. Deze raad fungeert als klankbordgroep die het veilig stellen van de trekpaardencultuur opvolgt, begeleidt, coördineert en inspireert.
Na een doorlichting van de huidige sterktes, zwaktes, problemen en kansen bij de duurzame vrijwaring van de trekpaardencultuur, heeft ze - na regelmatige terugkoppeling naar de bredere erfgoedgemeenschap - op vele domeinen acties bepaald, die bijdragen aan een toekomst voor de traditie. Het erkenningsdossier zal in november 2017 bij de Vlaamse Overheid ingediend worden door de Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard, in naam van de Trekpaardenraad.

Via deze link kan je instemmen met het erkenningsdossier. Zo geeft u blijk van je steun aan de duurzame zorg voor het immaterieel erfgoed van de Belgische trekpaardencultuur.

Erfgoedzorgplan - prioriteiten (infomoment 11 februari 2017) [PDF, 6 blz, 2,61 MB]

Publicatie over trekpaardencultuur

Keuring trekpaard

De provincie werkt, i.s.m. Centrum voor Agrarische Geschiedenis, in 2017-2018 aan de samenstelling van een publicatie over geschiedenis, heden en verleden van de trekpaardencultuur, met nadruk op de immateriële aspecten van dit erfgoed. Het boek zal steunen op een interviewproject dat de verhalen, beleving en betekenisgeving van het trekpaard door de erfgoedgemeenschap documenteert. Erfgoedobjecten gelinkt aan deze cultuur kan je terugvinden via de databanken Erfgoedplus.be en Het Virtuele Land.

Toeristisch uithangbord

Brabants trekpaard met koets. Foto Dominic Verhulst

Toerisme Vlaams Brabant heeft het Brabants (Belgisch) trekpaard erkend als icoon voor de toeristische regio Groene Gordel. Via allerlei acties zet ze zich in voor de promotie van een multifunctioneel en breed inzetbaar trekpaard, het verhogen van de zichtbaarheid van het trekpaard en het onder de aandacht brengen van het trekpaardenerfgoed.

Naar boven