Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed  > Ontsluiting Vlaams-Brabants erfgoed  > 100 Jaar Groote Oorlog

100 Jaar Groote Oorlog

WOI in Vlaams-Brabant

100 Jaar Groote Oorlog


Belevingscentrum '14-'18 en fietsroutes

Het Belevingscentrum over de 1ste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant en 3 historische fietsroutes langs de Getelinie, de Dijlelinie en in de Brabantse Kouters.

Activiteiten

Activiteitenoverzicht WOI in Vlaams-Brabant.

Regionale initiatieven en bovenlokale projecten

WOI in Vlaams-Brabant: intergemeentelijke samenwerking, (boven)lokale herdenkingsinitiatieven, ...

WOI voor scholen en leerkrachten

Inspiratiegids, boekentrolleys, leerkrachtendagen, ...

Oproep erfgoed WOI

Oproep erfgoed WOI

Publicaties

Historische fietsroutes Groote Oorlog

Historische fietsroutes Groote Oorlog

Viertalig fietskaartenpakket met de Dijlelinie, Getelinie en Brabantse Kouters.

Alle publicaties

Naar boven