Home  > Vrije tijd en cultuur  > Erfgoed

Nieuws

Plattelandskerkhoven: ondersteuning

De provincie ondersteunt de lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen bij het zinvol en duurzaam beheer van funerair erfgoed d.m.v. studiedagen en een draaiboek.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Kloosterschoolsite Tildonkse ursulinen

Brochure naar aanleiding van de Open Monumentendag 2016 met een beknopte bouwgeschiedenis van de kloosterschoolsite van de Tildonkse ursulinen, inclusief restauratie en herbestemming.

Alle publicaties

Kalender

03 juni 2017

Lezing 'Dialecten in lokaal historisch onderzoek'

Het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant organiseert jaarlijks twee lezingen over een thema dat enkele actuele tendensen in geschiedschrijving, erfgoedstudies en heemkunde belicht.

Alle activiteiten

Naar boven