Home > Kalender > Vrije tijd en cultuur

Studiedag inventarisatie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant

Zinvol en duurzaam beheer van funerair erfgoed

Kerkhof Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)

Bij het beheer en de herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen komen verschillende aspecten kijken. Lokale overheden, kerkfabrieken, heemkringen en erfgoedcellen kunnen aan de slag met het praktische draaiboek.  

Gezien de aandacht voor dit funerair erfgoed aan de orde blijft, organiseert de provincie regelmatig een studiedag over dit thema. Naast recente goede praktijken krijg je een toelichting over het wetgevend kader, in het ondersteuningsbeleid van overheden en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Het draaiboek is recent herwerkt met actuele informatie over groenbeheer, kerkenbeleidsplanning, ondersteuningsmogelijkheden en ontsluitingspraktijken.

Programma

 • 09.45 uur: onthaal met koffie/thee
 • 10.00 uur: inleiding - Nicolas Mazeure (dienst erfgoed, provincie Vlaams-Brabant)
 • 10.10 uur: provinciaal beleid rond inventarisatie, beheer en herwaardering van kerkhoven en begraafplaatsen - Willy Roest (Monumentenwacht Vlaams Brabant)
  Monumentenwacht inspecteert (niet-)beschermde kerkhoven en gebruikt hierbij een systeem van rapportage om de toestand van individuele graftekens ter plaatse te registreren. De provinciale subsidie stimuleert de opmaak van een inventaris als basis voor de lijst van graftekens van lokaal historisch belang en biedt financiële tegemoetkoming bij het beheer van waardevolle kerkhoven.
 • 10.40 uur: expertise en aanbod van monumentenploegen 3WPlus - Danny Van Lijsebeth
  3WPlus is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in arrondissement Halle-Vilvoorde. De sociale economieploegen voeren duurzame en maatschappelijk relevante werken uit, in opdracht van o.a. kerkfabrieken. Wat funerair erfgoed betreft, liggen hun expertise en aanbod in herstel- en onderhoudswerken, ingroening, onkruidbestrijding en snoeiwerken.
 • 10.50 uur: Vlaams beleid voor ondersteuning bij beheer beschermd funerair erfgoed - Evelien Livens en Joeri Mertens (erfgoedconsulenten Agentschap Onroerend Erfgoed)
  Agentschap Onroerend Erfgoed beschermt funerair erfgoed als monument, stads- en dorpsgezicht, landschap of archeologische zone. De consulenten lichten toe hoe je kan uitmaken of een grafteken beschermd is of niet, wat de rechtsgevolgen van het beschermd statuut zijn in het Onroerend Erfgoeddecreet, voor welke werken een onderzoeks- of erfgoedpremie mogelijk is en wanneer de opmaak van een beheersplan wenselijk is.
 • 11.20 uur: omvormingsbeheer groenstructuren: casus begraafplaats Moorsel Tervuren - Kurt Jacobs (Werkleider Groen Gemeente Tervuren)
 • 11.40 uur: ontsluitingspraktijken en publiekswerking (Gemeente Londerzeel en funeraire werkgroep Immortellen)
 • 12.00 uur: Leeuws beleid rond funerair erfgoed - Jan Desmeth (schepen onroerend erfgoed Sint-Pieters-Leeuw)
 • 12.20 uur: rondleiding Begraafplaats Ruisbroek - Anne-Mie Havermans (funerair experte) en Ann Voets (landschapsarchitecte)
 • 13.00 uur: broodjesmaaltijd (Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A)

Opgelet:

 • wandeling van 10 minuten naar Begraafplaats Ruisbroek (Groot Bijgaarden Straat)
 • wandeling van 15 minuten naar broodjesmaaltijd (Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A)

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Deze studiedag is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Organisator

Dienst erfgoed, Tel. 016 26 74 79, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Wanneer

vrijdag 03 maart 2017 om 10.00 uur

Locatie

Jan Ruisbroec en Onze-Lieve-Vrouwkerk Ruisbroek, Kerkplein 28, 1601 Ruisbroek

Contact

Nicolas Mazeure, Dienst erfgoed, Tel. 016 26 76 77, erfgoed@vlaamsbrabant.be

Prijs

gratis

Naar boven