Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur

Gezocht: nieuwe bibliotheken voor Thuis in taal (15 maart 2017)

Wat is Thuis in taal?

Thuis in taal

Om ouders te ondersteunen in het creëren van een taalrijk klimaat, wil “Thuis in taal” hen de kans bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen. In 2016 werden voor 5 pilootbibliotheken anderstalige voorleeskoffertjes samengesteld.
Elk koffertje bevat

 • een aantal voorleesboekjes in één van de 13 geselecteerde thuistalen
 • enkele woordeloze prentenboeken
 • een liedjesboek
 • de dvd "Met een boekje op de schoot"
 • een meertalige brochure met tips over voorlezen.

Er werden ook meertalige voorleesworkshops voor ouders en meertalige voorleesmomenten voor kinderen georganiseerd in elk van de 5 pilootbibliotheken. Meer informatie over "Thuis in taal" vind je op de webpagina van het project.

Aanbod voor 5 nieuwe bibliotheken

In 2017 willen we dit pilootproject graag verder verspreiden in Vlaams-Brabant. Ben je overtuigd van de waarde van "Thuis in taal" voor jouw bibliotheek? Heb je er zin in?

Meld je dan nu aan om mee deel uit te maken van dit project!

Wat bieden we aan?

 • Aantal Thuis in taal-koffertjes op maat van jouw bibliotheek
 • Professionele voorlezer voor een eerste voorleesmoment
 • Een voorleesworkshop voor ouders
 • Aanspreekpunt voor hulp bij de provincie
 • Een netwerk van bibliotheken die met je meedenken over het project

Wat wordt er van deelnemende bibliotheken verwacht?

 • Deelname aan een vorming over het project
 • Deelname aan intervisievergaderingen over het project (een viertal per jaar); de motivatie om mee te denken over verbetering
 • Praktische organisatie van de voorleesmomenten, de voorleesworkshop, alsook de permanente uitleen van het materiaal en de verderzetting van het project
 • Bereidheid om te investeren in het (nieuw) aan te spreken netwerk voor Thuis in taal! Voor de doelgroep ‘anderstalige ouders’ is het van groot belang om op zoek te gaan naar de juiste partners in jouw gemeente en zeer outreachend te werken.

Hoe gebeurt de selectie?
Er is ruimte voor 5 nieuwe bibliotheken. Indien er zich meer dan 5 bibliotheken aandienen, gebeurt de keuze op basis van volgende criteria:

 • Geografische spreiding in de provincie
 • Je motivering

Als bijkomend criterium kan als doorslaggevende factor ook het percentage niet-Belgen mee in rekening worden genomen.

Hoe kan je je bibliotheek kandidaat stellen?
Dien je motivering in ten laatste op 31 mei 2017. Doe dit via onderstaand webformulier of via mail naar saskia.schelfaut@vlaamsbrabant.be.

Extra informatie

Contact

Verwante pagina's

Thuis in taal

Online inschrijven

Opgelet: alle velden met een * moeten worden ingevuld.

Naar boven