Home  > Vrije tijd en cultuur  > Cultuur  > Bibliotheken  > Info voor bibliotheken  > Publiekswerking  > Tatertaal

Tatertaal

Taal stimuleren bij baby's en peuters in kinderdagverblijven/bij onthaalouders

Materialen Tatertaal

Wat is Tatertaal?

 • een methode om taal bij baby's en peuters te stimuleren,
 • in kinderdagverblijven en bij onthaalouders,
 • door het geven van taalprikkels aan kinderen,
 • met behulp van speciaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal: een stoffen 'Tatertaalhuis' en bijhorend pakket kinderboekjes.

Praktisch:

 • vormingsreeks voor professionelen uit de kinderopvang (onthaalouders en kinderdagverblijven), door Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven);
 • 2 gratis vormingsavonden, telkens van 20u tot 22u;
 • in de plaatselijke openbare bibliotheek;
 • sessie 1 = kennismaking met de methodiek en bijhorende educatieve materialen + instructieve film. Na afloop kunnen de deelnemers de materialen meenemen om ze uit te proberen. 
 • sessie 2 = enkele weken na de eerste sessie wordt ingegaan op ervaringen die de deelnemers tussentijds hebben opgedaan. Er wordt gerichter gekeken naar de manier waarop begeleiders met taal omgaan.
 • het lenen van de materialen is gratis.

Tatertaal in openbare bibliotheken

Tatertaal startte in 2011 als pilootproject in 9 openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant (Aarschot, Asse, Bekkevoort, Geetbets, HaBoBIB, Kortenberg, Leuven, Tienen en Vilvoorde).

Sinds 2012 wordt het project verder uitgerold naar andere geïnteresseerde bibliotheken in de provincie.

Voorjaar 2016 vinden er nieuwe sessies plaats in bibliotheken. Alle info (deelnemende bibliotheken, data, ...) + de mogelijkheid voor onthaalouders en begeleiders in kinderdagverblijven om in te schrijven is terug te vinden op onze nieuwspagina.

De deelnemende bibliotheken zorgen voor:

 • de uitleen van de Tatertaalmaterialen aan de deelnemers van de vormingsreeks
 • een locatie waar de 2-delige vormingsreeks (zie hierboven) kan plaatsvinden (incl. een laptop, beamer en geluidsversterking (voor het tonen van een dvd))
 • lokale promotie en communicatie aan de professionelen uit de kinderopvang
De provincie zorgt voor:
 • aanleveren methodiek, materialen en lesgever
 • promotie en communicatie aan de professionelen via de overkoepelende opvanginitiatieven
 • centraal beheer van de inschrijvingen voor deze vormingsreeks

Tatertaal voor ouders

Voorjaar 2016 loopt het project van "Tatertaal voor ouders" verder in 2 Vlaams-Brabantse bibliotheken.

Wat is de bedoeling:

 • er worden gratis vormingsavonden (1,5 uur) aangeboden waarop in een workshop Tatertaal wordt uitgelegd aan geïnteresseerde ouders
 • deze workshops vinden plaats in de bibliotheken (de bib zorgt voor locatie, beamer, scherm, laptop met geluidsversterking voor dvd, drankje; de provincie zorgt voor de lesgeefster)
 • bij Tatertaal hoort ook een pakket met materialen
 • deze materialen kunnen dan in de bibliotheken in kwestie aangeboden worden aan de doelgroep (ouders met jonge kinderen)

Over welke materialen gaat het:

 • een Tatertaal-fotoboek met dvd
 • een Tatertaal-pictoboekje
 • een selectie kinderboekjes (zie titellijst "Tatertaal voor ouders" onderaan deze pagina)
 • boekenleggers voor de kinderboekjes in het pakket

Bibliotheken kiezen uit 2 mogelijkheden om de materialen aan te bieden:

 1. de kant-en-klare voorleesrugzakjes van de provincie. Je vraagt ze aan via wisselcollecties@vlaamsbrabant.be en kunt ze vervolgens gedurende 5 maanden aan je bib-gebruikers aanbieden. Daarna komen de rugzakjes terug naar ons en kunnen ze eventueel geruild worden voor een nieuw pakket. We beschikken in totaal over 100 voorleesrugzakjes voor de leeftijd 0-3 jaar. Deze kunnen aangevraagd worden zolang de voorraad strekt. Het aantal beschikbare voorleesrugzakjes wordt indien nodig stelselmatig uitgebreid.
 2. je maakt zelf pakketjes om aan je gebruikers aan te bieden. De boekjes uit het pakket koopt de bib zelf aan (zie titellijst "Tatertaal voor ouders" onderaan deze pagina), de Tatertaal-materialen (zoals hierboven) opgesomd, krijg je vanwege de provincie. Je stopt deze materialen zelf in een tasje, rugzakje, ... en leent ze uit aan je gebruikers. Voordeel is dat deze pakketjes eigendom van de bib zijn en blijven en dus onbeperkt kunnen uitgeleend worden. Ze hoeven m.a.w. na 5 maanden niet terug binnengeleverd te worden.


Je vindt de lijst met deelnemende bibliotheken voor dit najaar onderaan deze pagina.

Naar boven