Home > Nieuws > Vrije tijd en cultuur

Wij zoeken trekkers voor voorleesproject Boekenbende (05 april 2017)

Wat is het "Boekenbende-project"?

Boekenbende is een bewezen voorleesproject gericht op anderstalige en/of taalzwakke kinderen van 5 tot 9 jaar.

Voor dit project zoek je naar Nederlandstalige vrijwilligers die

 • bij een tiental kinderen thuis tien keer telkens één uur gaan voorlezen.
 • met deze kinderen minstens één bezoek aan de bib brengen en aan één vrijetijdsinitiatief in de gemeente deelnemen.
 • samen met de kinderen en hun ouders naar een eindfeest komen waar de kinderen een diploma en een voorleesboekje krijgen.
 • begeleid worden met vorming vooraf en een aanspreekpunt tijdens hun engagement.

Doel?
Boekenbende is een nuttige aanvulling op de inspanning binnen de schoolmuren. Het stimuleert zowel de kinderen als hun ouders om Nederlands te leren én te spreken. De toeleiding van de kinderen gebeurt door de school, het OCMW, of andere relevante partners.

Wat bieden wij?

We laten je zeker niet alles alleen doen. We ondersteunen je graag met:

 • Begeleiding van één opstartvergadering.
 • Eén vorming voor deelnemende vrijwilligers.
 • Materiaal dat je zelf kan aanpassen (flyers, boekenbendediploma, …).
 • Eén Kamishibai (voorleestheatertje) per toeleidende school om ook op school voorlezen te stimuleren.
 • Aanspreekpunt voor informatie en expertisedeling.
 • Draaiboek.
 • Financiële tegemoetkoming van maximum 3.000 euro per gemeente of organisatie voor:
  • Mogelijkheid tot vrijwilligersvergoeding voor 10 vrijwilligers.
  • (Deel van de kosten van) een eindfeest.
  • Voorleesboekje voor de deelnemende kinderen.
  • Vrijwilligersverzekering.

We hebben ruimte voor 5 projecten!
Bij meer dan 5 inzendingen oordeelt een commissie op basis van de motivering en geografische spreiding van de projecten in de provincie. Bij gelijke beoordeling wordt ook het percentage anderstaligen in de gemeente in overweging genomen.

Wat vragen we?

Wij zoeken een enthousiaste, lokale verantwoordelijke van een gemeente, bibliotheek of plaatselijke vzw, die deze taken wil opnemen:

 • Aanspreken van lokale partners (scholen, bibliotheek, OCMW, …) voor
  • de toeleiding van de kinderen.
  • de ondersteuning van het project.
  • samen te komen op de opstart- en evaluatievergadering.
 • Praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld het verzamelen bewijzen vrijwilligersvergoeding, organisatie van het eindfeestje, ...
 • Lokaal ondersteunen van de vrijwilligers: oproep lanceren, afspreken van vormingsmoment en delen van informatie.
 • Lokaal aanspreekpunt voor het project zijn.

De taakverdeling en financiële tegemoetkoming worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Meer informatie? Inschrijven?

Stuur je motivering in ten laatste op 15 juni 2017

Voor meer informatie kan je contact opnemen met
Saskia Schelfaut, Vlaams karakter via 016 26 76 78 of saskia.schelfaut@vlaamsbrabant.be

Bewezen in Brussel en Antwerpen

Het lezen en spreken van het Nederlands bij kinderen in hun vertrouwde omgeving thuis, versterkt de taalontwikkeling van het Nederlands. Brussel (Boekenbende aan Huis) en Antwerpen (Boekenkaravaan) bewijzen het. Voor Vlaams-Brabant werd het project verfijnd door vzw "de Horizon" en de bibliotheek van Beersel onder de naam "Boekenbende".

Schrijf je online in

Opgelet: alle velden met een * moeten worden ingevuld.

Naar boven