Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid  > Rijden onder invloed  > Resultaten van controleacties

Resultaten van controleacties

Resultaten van de controles in 2010

In 2010 werden in Vlaams-Brabant in totaal 25.654 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed, daarvan bleken er 920 positief wat overeenstemt met 3,6% overtreders.

In totaal moesten 92 gecontroleerde chauffeurs in 2010 hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles.

Resultaten van de controles in 2011


In 2011 werden in Vlaams-Brabant in totaal 23.991 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed. Daarvan legden 881 chauffeurs een positieve ademtest af, wat overeenkomt met 3,7% overtreders. 

In totaal moesten 60  gecontroleerde chauffeurs in 2011 hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles.

 

 

Resultaten van de controles in 2012


In 2012 werden in Vlaams-Brabant in totaal 42.562 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed. Daarvan bleken er 1.875  positief, wat overeenstemt met 2,99 % overtreders. In totaal moesten 32 gecontroleerde chauffeurs in 2012 hun rijbewijs inleveren op bevel van het parket als gevolg van voornoemde controles. 

Resultaten van de controles in 2013In 2013 werden in Vlaams-Brabant in totaal 59.281 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd in het kader van de provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed, daarvan bleken er 2.590  positief wat overeenstemt met 2,99 % overtreders.

Resultaten van de controles in 2014


In 2014 werden in Vlaams-Brabant 99.439 chauffeurs van voertuigen gecontroleerd op rijden onder invloed, daarvan bleken er 2.953 onder invloed wat overeenstemt met 2,97% overtreders.

Resultaten van de controles in 2015


In 2015 werden in Vlaams-Brabant in het kader van gerichte controles op rijden onder invloed door de lokale en federale politiediensten in  totaal 108.408 ademtesten uitgevoerd (alcohol), daarvan bleken er 2.893  positief wat overeenstemt met 2,67 % overtreders.

Bron: Federale Politie – Directie van de politionele informatie en ICT-middelen – business Beleid en Beheer (BIPOL)

Resultaten van de controles in 2016

In 2016 werden in Vlaams-Brabant in het kader van gerichte controles op rijden onder invloed (alcohol) door de lokale en federale politiediensten in totaal 132.360 ademtesten (inclusief pré-testen door middel van samplingtoestellen) uitgevoerd, daarvan bleken er 3.149 positief wat overeenstemt met 2,38 % overtreders (Bron: Federale Politie –  DGR/DRI/BIPOL).

Naar boven