Home > Nieuws > Verkeer en mobiliteit > Alcoholcontroles

Alcoholcontroles december 2016 (28 november 2016)

Controles op rijden onder invloed

In december controleren de lokale en federale politiediensten, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant,  op rijden onder invloed.

Aantal verkeersslachtoffers verminderen

Rijden onder invloed leidt nog te vaak tot verkeersongevallen met lichamelijk letsel. In Vlaams-Brabant organiseren de provincie en de federale en lokale politiediensten daarom gedurende zes maanden per jaar controles op rijden onder invloed. Daartoe werkten zij het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’ uit. De bedoeling is het aantal verkeersslachtoffers te verminderen
De controles van december sluiten aan bij de BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), die in de eindejaarperiode wordt gehouden.

Kies een BOB

Rijden onder invloed van alcohol in het verkeer blijft een probleem. Wie onder invloed rijdt, maakt stuurfouten, heeft moeite met het afhandelen van verschillende rij-taken, herkent niet tijdig gevaarlijke situaties, verwerkt informatie trager en is geneigd risico’s te nemen.

De veiligste oplossing bestaat erin nooit te drinken als men moet rijden. Zelfs één glas alcoholhoudende drank kan de rijvaardigheid beïnvloeden. Een chauffeur die rijdt met een alcoholconcentratie in zijn adem van 0,22 mg/l (0,5 promille in het bloed) is strafbaar als hij een voertuig bestuurt of aanstalten maakt om een voertuig te besturen. Een goede praktijk is dus om vooraf een BOB te kiezen die nuchter blijft zodat iedereen veilig thuis raakt.

Cijfers 2015

In 2015 werden in Vlaams-Brabant in het kader van gerichte controles op rijden onder invloed door de lokale en federale politiediensten in totaal 108.408 ademtesten uitgevoerd (alcohol), daarvan bleken er 2.893 positief wat overeenstemt met 2,67 % overtreders.

Extra informatie

Contact

Erik Asselman, Dienst maatschappelijke veiligheid, Tel. 016-26 78 10, verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Minder verkeersslachtoffers door handhaving op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant

Naar boven