Home  > Verkeer en mobiliteit  > Verkeersveiligheid  > Rijden onder invloed  > Provinciale controles rijden onder invloed

Minder verkeersslachtoffers door handhaving op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant

Provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed

Onder impuls van de provinciegouverneur worden gedurende zes maanden per jaar in samenwerking met de politiediensten provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in Vlaams-Brabant.


Thema's en controleperiodes

In 2017 worden dergelijke controles gehouden in de maanden : 


  • maart (gordel als bijkomend thema)
  • april (snelheid als bijkomend thema)
  • juni (gordel als bijkomend thema)
  • september (gordel als bijkomend thema)
  • oktober (leerlingenvervoer en zwaar vervoer als bijkomende thema's)
  • december 

Het hoofdthema van de provinciale controles is steeds alcohol (rijden onder invloed). Daarnaast zijn er ook bijkomende thema's die in 2017 aan bod zullen komen : snelheid, zwaar vervoer en leerlingenvervoer en gordeldracht.

In december sluit de provinciale campagne aan bij de nationale eindejaarscampagne tegen rijden onder invloed.

Nieuws

Alcoholcontroles

In december controleren de Vlaams-Brabantse politiediensten extra op rijden onder invloed.

Alle nieuwsberichten

Naar boven