Home  > Geneeskundige hulp  > Opleidingen voor professionele hulpverleners (ambulanciers/verpleegkundigen/artsen)  > Basiscursus hulpverlener-ambulancier

Basiscursus hulpverlener-ambulancier

Doelstelling

Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening (wettelijk erkend door het M.B. van 22 december 1998 en het K.B. van 6 juli 1999) organiseert deze basiscursus.
Het PIVO is de partner van de FOD Volksgezondheid om de wettelijke basiscursus voor hulpverlener-ambulanciers te organiseren voor de provincie Vlaams-Brabant.
Ook de permanente vorming voor hulpverlener-ambulanciers wordt gevolgd via het opleidingscentrum.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Om kunnen toegelaten te worden tot de basiscursus "Dringende geneeskundige hulpverlening" (132 lesuren + 40 uur stage) dien je deel uit te maken van een erkende dienst 100 (Brandweer - Rode Kruis - Vlaamse Kruis - Ziekenwagendienst), gelegen binnen de provincie Vlaams-Brabant. Het is dan ook via deze erkende dienst dat je kan inschrijven voor de basiscursus. Indien je echter geen deel uitmaakt van een erkende 100-dienst dien je toelating tot deelname te vragen aan de federale gezondheidsinspecteur van de provincie. Zo je woonachtig bent in een andere provincie dien je eveneens toestemming te krijgen van de federale gezondheidsinspecteur van die provincie (dus 2 toestemmingen). Via een gemotiveerde brief aan PCDGH-vlaamsbrabant@gezondheid.belgie.be kan je toestemming vragen om subsidies te krijgen voor de opleiding. Met deze toekenning kan je een vermindering krijgen van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt normaal 1199,42 euro. Het PIVO is de enige erkende instelling binnen de provincie Vlaams-Brabant.

Beoordelingswijze

Op het einde van de basiscursus legt de cursist een schriftelijk, een mondeling en een praktijkexamen af.
De kandidaat moet minstens 80% aanwezigheid hebben om te kunnen deelnemen aan het examen.
De kandidaat moet minstens 50% behalen op elk onderdeel (schriftelijk, mondeling, praktijk) en 60% in totaliteit om de stage te kunnen aanvatten.
Na de cursus is er een stage van 40 uren.
Ook hier moet een positieve evaluatie zijn om geslaagd te zijn.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op dinsdag en donderdag in het voorjaar 's avonds van 18.30 tot 21.30 uur en in het najaar overdag op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.00 uur

Duur

132 uren en 40 uren stage

Prijs

79,33 euro per persoon indien de subsidie werd toegekend

Inschrijven

via specifiek inschrijvingsformulier dat je opgestuurd wordt

Hoe inschrijven?

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be