Home  > Geneeskundige hulp  > Evacuatie van een zorginstelling  > Evacuatie van een zorginstelling

Evacuatie van een zorginstelling

Doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor personeelsleden van een zorginstelling. Je leert gepast te reageren in geval van een noodsituatie binnen de instelling. Je verneemt wanneer over te gaan tot evacuatie van de instelling en op welke manier dit vlot en snel kan gebeuren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle personeelsleden van een zorginstelling. De opleiding veronderstelt geen voorkennis bij de kandidaten. Een zekere motivatie is wel wenselijk.

Methode en leermiddelen

Interactieve lesmethode met veelvuldig gebruik van het didactisch materiaal aangevuld met een praktijkoefening.
Maximum 12 personen per groep.

Inhoud

  • Oorzaken en gevaren van brand.
  • Intern noodplan.
  • Principes bij evacuatie.
  • Evacuatietechnieken.
  • Table-topoefening.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de actieve betrokkenheid en de inbreng van de deelnemer. Het PIVO levert een attest af per cursist en gezamenlijk voor de instelling (als bewijs van evacuatieoefening).

Plaats en data

De opleiding kan enkel doorgaan in de gebouwen van de klant. Data in onderling overleg te bepalen.

Duur

3 uren (1/2 dag)

Prijs

500 euro per groep van 12 personen
+ 50 euro per bijkomende persoon

Contact

Opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening
tel. 02-454 82 73
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be