Home  > Bestuursschool  > Burgerzaken en erediensten  > Internationaal privaatrecht: voortgezette opleiding

Internationaal privaatrecht: voortgezette opleiding

Doelstelling

In een wereld die steeds kleiner wordt, worden gemeenteambtenaren steeds vaker geconfronteerd met vragen over internationaal privaatrecht (IPR). Deze voortgezette opleiding internationaal privaatrecht focust op een aantal specifieke knelpunten, geeft een overzicht van de regeling inzake naam en legt de nadruk op de erkenning van buitenlandse documenten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Medewerkers van de dienst burgerzaken die een basiskennis willen verwerven in het internationaal privaatrecht.

Methode en leermiddelen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische toepassing ervan.
Praktijkvoorbeelden en bespreking cases van de deelnemers.
Deze opleiding wordt in samenspraak met het Agentschap Integratie en Inburgering georganiseerd.

Inhoud

  • Inleiding: opfrissen van een aantal begrippen en principes.
  • Concrete casussen over:
    • De erkenning van buitenlandse verstotingen.
    • Het toepasselijk recht bij naam.
    • Tegenstrijdige beslissingen.
  • Bestuderen van buitenlandse akten met betrekking tot huwelijk.

Beoordelingswijze

Niet van toepassing.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
14 september 2017
van 9.00 tot 13.00 uur

Duur

4 uur

Prijs

72 euro

Contact

Bestuursschool
tel. 02-456 89 26
pivo.bestuursschool@vlaamsbrabant.be