Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Burenbemiddeling, administratieve sancties en rally's  > Rally

Rally

Overlegvergadering

Bij rally's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben, artikel 4ยง2, organiseert de provinciegouverneur vergaderingen met de interventiediensten van al de betrokken gemeenten.
Deze vergaderingen waken over de samenhang en de verenigbaarheid van de te treffen of genomen maatregelen door de verschillende gemeenten en het veiligheidsniveau over het ganse parcours.

Extra informatie

Contact

Patrick De Pauw, Dienst maatschappelijke veiligheid - Cel openbare orde, Tel. 016-26 78 59, openbare.orde@vlaamsbrabant.be

Naar boven