Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Bijzondere veldwachters

Bijzondere veldwachters

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Bijzondere veldwachters - embleem

Wildbeheereenheden (W.B.E.'s) en particulieren die kunnen aantonen dat ze een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 ha, gestelde overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen, alsook houders van het visrecht kunnen bij de provinciegouverneur een verzoek indienen tot erkenning van een bijzondere veldwachter.

Voorwaarden en documenten

Je vindt de voorwaarden waaraan een kandidaat-bijzondere veldwachter dient te voldoen en de documenten die je bij de indiening van de aanvraag tot erkenning dienen te voegen in de bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter'.

Beperkte politionele bevoegdheid

De bijzondere veldwachters hebben, in hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, een beperkte politionele bevoegdheid. Zij kunnen dus een proces-verbaal opstellen.

Opleidingen en bijscholing bijzondere veldwachter

Iemand die bijzondere veldwachter wil worden, is verplicht de basiscursus bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen. De voorwaarden om te mogen starten aan de opleiding zijn:

 • Een schriftelijke overeenkomst met de toekomstige aansteller.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding.

Elke erkende bijzondere veldwachter is verplicht om in het laatste jaar voor de vervaldatum van zijn legitimatiekaart een bijscholing voor bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen.

De opleidingen moeten gevolgd worden in een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling.
De politieschool PIVO organiseert jaarlijks een basisopleiding bijzondere veldwachter en de bijscholing voor bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt soms in samenwerking met de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Inschrijvingen en inlichtingen over de opleidingen?
PIVO, Poverstraat 75 1731 Zellik - www.pivo.be
Via e-mail naar pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Tel. 02 454 82 78

Prijs van de sessies?

 • 800 euro voor de basisopleiding
 • 250 euro voor de bijscholing

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) erkend als opleidingsinstituut basisopleiding

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) werd erkend als opleidingsinstituut voor de basisopleiding voor bijzondere veldwachters overeenkomstig artikel 5 § 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 2006.

Legitimatiekaart - geldigheid voor reeds aangestelde bijzondere veldwachters

Alle bijzondere veldwachters van wie de geldigheid van hun legitimatiekaart verviel op 31 december 2012 en die volgende documenten bezorgd hebben:

 • een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de vervaldatum van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart,
 • het attest van slagen in de verplichte verkorte opleiding bijzondere veldwachter,

hebben een nieuwe legitimatiekaart die geldig is tot 31 december 2017.

De bijzondere veldwachters die de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zijn verplicht hun originele aanstellingsakte, legitimatiekaart en herkenningsteken te sturen aan de provinciegouverneur, t.a.v. mevrouw Els Saerens, dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Hun erkenning is ambtshalve beëindigd.

Verplichte bijscholing voor bijzondere veldwachters

Bijzondere veldwachters die na de vervaldag van hun legitimatiekaart aangesteld willen blijven, moeten maximum 1 jaar voor de vervaldag van hun legitimatiekaart de verplichte bijscholing volgen en slagen in het examen. De laatste dag van de maand waarin de legitimatiekaart vervalt, wordt als referentiepunt genomen voor het jaar.

Bijvoorbeeld:

 • Bij vervaldatum in mei 2018 mag de erkende bijzondere veldwachter de bijscholing volgen tussen 1 mei 2017 en 31 mei 2018.
 • Bij vervaldatum vanaf 1 juni 2018 betekent dit dat zij de bijscholing moeten volgen tussen 1 juni 2017 en 30 juni 2018.

Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding (PIVO) organiseert de verplichte bijscholing in een tweedaagse opleiding op volgende momenten:

 • Sessie 1
  • Eerste lesdag: 19 mei 2017
  • Tweede lesdag: 20 mei 2017
  • Locatie: PIVO, Poverstraat 75 - 1731 Asse
 • Sessie 2
  • Eerste lesdag: 17 november 2017
  • Tweede lesdag: 18 november 2017
  • Locaties: Provinciedomein Halve Maan, Omer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 Diest (lesdag 1) en MK Zuid (oude militaire depot) Jacob Lenaertstraat 3520 Zonhoven (lesdag 2)
 • Beide sessies lopen telkens van 8.30 tot 16.30 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via de website van het PIVO

Vragen en informatie over de opleiding en inschrijving:

Nieuws

Verplichte bijscholing bijzondere veldwachter

Bijzondere veldwachters van wie de legitimatiekaart vervalt in november 2018 en vroeger, moeten verplicht de bijscholing volgen.

Alle nieuwsberichten

Naar boven