Home  > Over de provincie  > Veiligheid  > Bijzondere veldwachters

Bijzondere veldwachters

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Bijzondere veldwachters - embleem

Wildbeheereenheden (W.B.E.'s) en particulieren die kunnen aantonen dat ze een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 ha, gestelde overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen, alsook houders van het visrecht kunnen bij de provinciegouverneur een verzoek indienen tot erkenning van een bijzondere veldwachter.

Voorwaarden en documenten

Je vindt de voorwaarden waaraan een kandidaat-bijzondere veldwachter dient te voldoen en de documenten die je bij de indiening van de aanvraag tot erkenning dienen te voegen in de bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter'.

Beperkte politionele bevoegdheid

De bijzondere veldwachters hebben, in hun hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, een beperkte politionele bevoegdheid. Zij kunnen dus een proces-verbaal opstellen.Opleidingen en bijscholing bijzondere veldwachter

Iemand die bijzondere veldwachter wil worden, is verplicht de basiscursus bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen. De voorwaarden om te mogen starten aan de opleiding zijn:

  • Een schriftelijke overeenkomst met de toekomstige aansteller.
  • Een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding.

Elke erkende bijzondere veldwachter is verplicht om in de periode van de laatste 2 jaar voor de vervaldatum van zijn legitimatiekaart een bijscholing voor bijzondere veldwachter te volgen en te slagen in het examen.

De opleidingen moeten gevolgd worden in een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling.
De politieschool PIVO organiseert jaarlijks een basisopleiding bijzondere veldwachter en de bijscholing voor bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt soms in samenwerking met de Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Inschrijvingen en inlichtingen over de opleidingen?
PIVO, Poverstraat 75 1731 Zellik – www.vlaamsbrabant.be/pivo/
Via e-mail naar pivo.politie@vlaamsbrabant.be
Tel. 02-454 82 78

Prijs van de sessies?

  • 800 euro voor de basisopleiding
  • 250 euro voor de bijscholing

Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) erkend als opleidingsinstituut basisopleiding

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) werd erkend als opleidingsinstituut voor de basisopleiding voor bijzondere veldwachters overeenkomstig artikel 5 § 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 2006.

Legitimatiekaart - geldigheid voor reeds aangestelde bijzondere veldwachters

Alle bijzondere veldwachters van wie de geldigheid van hun legitimatiekaart verviel op 31 december 2012 en die volgende documenten bezorgd hebben:

  • een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 niet ouder dan 3 maanden voor de vervaldatum van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart,
  • het attest van slagen in de verplichte verkorte opleiding bijzondere veldwachter,

hebben een nieuwe legitimatiekaart die geldig is tot 31 december 2017.

De bijzondere veldwachters die de nodige documenten niet kunnen voorleggen, zijn verplicht hun originele aanstellingsakte, legitimatiekaart en herkenningsteken te sturen aan de provinciegouverneur, t.a.v. mevrouw Els Saerens, dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Hun erkenning is ambtshalve beëindigd.

Verplichte bijscholing voor bijzondere veldwachters met legitimatiekaart geldig tot 31 december 2017

Bijzondere veldwachters die na 31 december 2017 aangesteld willen blijven, moeten in 2016 of 2017 de verplichte bijscholing volgen.

Zij kunnen deze bijscholing volgen in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse-Relegem.

Data en uren bijscholingen

  • 2 en 3 september 2016
  • 14 en 15 oktober 2016

telkens van 08.30 uur tot 16.30 uur

Verplicht inschrijven via Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO)

Nieuws

Verplichte bijscholing bijzondere veldwachter

Bijzondere veldwachters van wie de legitimatiekaart vervalt na 31 december 2017 moeten verplicht de bijscholing volgen.

Alle nieuwsberichten

Naar boven