Home  > Over de provincie  > Reisdocumenten

Reisdocumenten

Uitreiken van reisdocumenten

De dienst reisdocumenten is belast met het uitreiken van

 • paspoorten aan Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben, uitgeschreven zijn in de Vlaams-Brabantse gemeente waar ze het laatst gewoond hebben én ingeschreven zijn in de bevoegde Belgische consulaire/diplomatieke post in het buitenland.
 • reisdocumenten aan erkende vluchtelingen, staatlozen en uitzonderlijk aan vreemdelingen wonend in de provincie Vlaams-Brabant.

Voor het bekomen van een voorlopige identiteitskaart kan je terecht bij de FOD Binnenlandse Zaken, ADIB, Regionale Afvaardiging Vlaams-Brabant, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, tel. 02-518 21 39 - elke werkdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het is aangewezen voorafgaandelijk een afspraak te maken.

Waar en wanneer kan je bij het provinciebestuur terecht?

 • Adres: Provinciebestuur Vlaams-Brabant, afdeling Federale Overheid, cel reisdocumenten, Provincieplein 1 - 3010 Leuven
 • Openingsuren reisdocumentenloket:
  • Dinsdag van 10 tot 13 uur
  • Donderdag van 10 tot 13 uur
  • Buiten deze uren kan je enkel na een minstens 1 dag vooraf gemaakte afspraak op de dienst terecht en dan nog uitsluitend voor de spoedprocedure.
  • Opgelet, onze kantoren zijn gesloten op de volgende data:
   • donderdag 25 mei 2017
   • dinsdag 11 juli 2017
   • dinsdag 15 augustus 2017
   • donderdag 2 november 2017
   • van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018
 • Telefonisch bereikbaar: tijdens de kantooruren, tussen 9 en 17 uur.

Paspoorten voor Belgen

Paspoorten worden uitsluitend uitgereikt aan Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben, uitgeschreven zijn in de Vlaams-Brabantse gemeente waar ze het laatst gewoond hebben en ingeschreven zijn in de bevoegde Belgische consulaire / diplomatieke post in het buitenland.

Aanvraag
Om een paspoort aan te vragen, dient de aanvrager, ook een kind, zich persoonlijk aan te bieden. Een minderjarige dient vergezeld te zijn van minstens één van beide ouders. De afhaling van het paspoort kan ook door een andere persoon gebeuren.

Meebrengen

 • Algemeen:
  • Het vorige paspoort (indien men dit in het bezit heeft) of een attest van aangifte bij verlies of diefstal.
  • 1 pasfoto in kleur met een witte achtergrond (overeenkomstig I.C.A.O-normen).
  • Document waarbij de Belgische ambassade van woonplaats onze dienst toestemming geeft tot het uitreiken van een paspoort.
 • Bijkomend voor kinderen (tot 18 jaar):
  • Geboorteakte voor een pasgeborene.
  • De toestemming van beide ouders dat aan hun kind een paspoort wordt uitgereikt.

Geldigheidsduur van het paspoort:

 • Paspoorten voor volwassenen zijn 7 jaar geldig.
 • Paspoorten voor minderjarigen zijn 5 jaar geldig.

Procedures:

 • Gewone procedure: het paspoort kan afgehaald worden vanaf de 10de kalenderdag na de dag van aanvraag (deze termijn kan verlengd worden ingevolge sluitingsdagen).
 • Spoedprocedure: als de aanvraag in de voormiddag gedaan wordt, kan het paspoort ten vroegste op de eerstvolgende werkdag en ten laatste op de tweede volgende werkdag afgehaald worden.

Tarieven:

 • Volwassenen
  • Gewone procedure: 66 euro
  • Spoedprocedure: 241 euro
 • Kinderen (-18 jaar)
  • Gewone procedure: 35 euro
  • Spoedprocedure: 210 euro

Het volledige bedrag dient contant betaald te worden op het moment van de aanvraag. Er kan niet elektronisch betaald worden. Geen enkele aanvraag wordt nog behandeld vooraleer alle kosten betaald zijn en de nodige documenten zijn voorgelegd.

Reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen

Reisdocumenten kunnen uitgereikt worden aan erkende vluchtelingen en staatlozen wonend in Vlaams-Brabant.

Aanvraag
Om een reisdocument aan te vragen, dient de aanvrager, ook een kind, zich persoonlijk aan te bieden. Een minderjarige dient vergezeld te zijn van minstens één van beide ouders (of voogd). De afhaling van het reisdocument kan ook door een andere persoon gebeuren.

Meebrengen:

 • Algemeen:
  • De elektronische identiteitskaart.
  • Het vorige reisdocument (indien men dit in het bezit heeft) of een attest van aangifte bij verlies of diefstal.
  • 1 pasfoto in kleur met een witte achtergrond (overeenkomstig I.C.A.O.-normen).
 • Bijkomend voor kinderen (tot 18 jaar):
  • Een attest van samenstelling van het gezin.
  • Indien jonger dan 12 jaar: het identiteitsbewijs met foto.
  • Indien ouder dan 12 jaar: de elektronische identiteitskaart.
  • De toestemming van beide ouders of voogd dat aan het kind een reisdocument wordt uitgereikt.

Geldigheidsduur van het reisdocument: altijd 2 jaar.

Procedures:

 • Gewone procedure: het reisdocument kan afgehaald worden vanaf de 10de kalenderdag na de dag van de aanvraag (deze termijn kan verlengd worden ingevolge sluitingsdagen).
 • Spoedprocedure: als de aanvraag in de voormiddag gedaan wordt, kan het reisdocument ten vroegste op de eerstvolgende werkdag en ten laatste op de tweede volgende werkdag afgehaald worden.

Tarieven:

 • Volwassenen
  • Gewone procedure: 62 euro
  • Spoedprocedure: 231 euro
 • Kinderen (-18 jaar)
  • Gewone procedure: 41 euro
  • Spoedprocedure: 210 euro

Het volledige bedrag dient contant betaald te worden op het moment van de aanvraag. Er kan niet elektronisch betaald worden. Geen enkele aanvraag wordt nog behandeld vooraleer alle kosten betaald zijn en de nodige documenten zijn voorgelegd.

Reisdocumenten voor vreemdelingen

Vreemdelingen die in de onmogelijkheid verkeren om een reisdocument te bekomen van hun eigen autoriteiten, kunnen een reisdocument bij het provinciebestuur aanvragen. Het is aangeraden op voorhand contact op te nemen omdat voor dit type van reisdocument specifieke voorwaarden gelden die kunnen verschillen voor iedere aanvraag.

Naar boven