Home  > Over de provincie  > Beleid en bestuur  > Vlaams karakter

Vlaams karakter

NT2-campagne

Elk jaar voeren de provincie Vlaams-Brabant, vzw 'de Rand' en het Agentschap Integratie en Inburgering campagne om het leren van het Nederlands aan te moedigen.

Waar leer ik Nederlands?

Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie over cursussen Nederlands (NT2) in de regio. In een gesprek of via een test zoeken we uit welke cursus het meest geschikt is.

Taalloket en taalwetwijzer

Melden van overtredingen op de taalwetgeving, vragen omtrent de taalwetgeving: taalloket van vzw 'de Rand' en de taalwetwijzer van de Vlaamse Gemeenschap.

Alaboemsasa, taalstimulering in vrije tijd

Alaboemsasa leert je als animator of monitor omgaan met een grote groep meertalige kinderen.

Beleid Vlaams karakter

Het provinciebestuur maakt - net als de Vlaamse overheid, de gemeenten uit de Vlaamse Rand en andere partners - deel uit van de taskforce Vlaamse Rand.

Publicaties

Taaloverlevingskit kinderboekje

Taaloverlevingskit kinderboekje

Handig en compact zakwoordenboekje om als anderstalige ouder(s) te communiceren met de basisschool / lagere school.

Alle publicaties

Naar boven