Home  > Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Doe-beurs 2018

Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs en uit het 1ste jaar secundair onderwijs kunnen kennismaken met tal van academische en technische beroepen.

Vorming voor Ambtenaren: PIVO

Opleiding, training en vorming van overheids-personeel van provincies en gemeenten, OCMW's, politie-, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Studietoelagen

De Vlaamse overheid geeft studietoelagen aan leerlingen en studenten Secundair Onderwijs uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Nieuws

Workshops plukvers

Leer gedurende een halve dag in de praktijk over appels en peren op verschillende fruitteeltbedrijven in onze provincie.

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Voor het eerst naar school

Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant?

Alle publicaties

Kalender

22 september 2017

Actiedag tegen schooluitval

Samen moeten we actief werken aan het terugdringen van schooluitval in Vlaams-Brabant. Tijdens deze actiedag zoeken we naar kansen om deze problematiek aan te pakken.

Alle activiteiten

Naar boven