Home  > Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Vorming voor Ambtenaren: PIVO

Opleiding, training en vorming van overheids-personeel van provincies en gemeenten, OCMW's, politie-, brandweer en geneeskundige hulpverlening.

Studietoelagen

De Vlaamse overheid geeft studietoelagen aan leerlingen en studenten Secundair Onderwijs uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Nieuws

Lou-pakket

Lou is een educatief pakket voor in de kleuterklas dat de stereotypen doorbreekt. Kleuters leren ondertussen over het verkeer, beroepen, gezinsvormen, ...

Alle nieuwsberichten

Publicaties

Voor het eerst naar school

Wat moet je weten als je kind naar de kleuter- of lagere school gaat in Vlaams-Brabant?

Alle publicaties

Kalender

17 mei 2017

Iedereen mee van aan de start

Inspiratievoormiddag over onderwijs in functie van zelfkennis en zelfvertrouwen: betrokkenheidsonderzoek en transities.

Alle activiteiten

Naar boven