Home  > Economie en landbouw  > Sociale economie  > Ondernemingstypes

Ondernemingstypes uit de sociale economie

Databank

De sociale economie bestaat uit verschillende ondernemingstypes. Je kan alle bedrijven terugvinden in de databank sociale economie bedrijven.

Maatwerkbedrijven

 • Zijn bedrijven die hun kerntaak leggen bij de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en economische activiteiten ontwikkelen om deze doelstelling te realiseren.
 • Schakelen minstens 65% personen in die naast een rendementsverlies ook nood hebben aan specifieke begeleiding op de werkvloer. Personen met een arbeidshandicap, een psychosociale problematiek en langdurig werkzoekenden (minstens 2 jaar) komen in aanmerking.
 • Kennen een uiteenlopende dienstverlening (vb. assemblage, verpakkings- en montagewerk, drukwerk, groenonderhoud, …) en verscheidene producten (vb. tweedehands goederen, voeding, relatiegeschenken, …).
 • Zijn onder andere de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen.

Maatwerkafdelingen

 • Kunnen ontstaan binnen bedrijven die hun kerntaak leggen bij hun economische activiteit, maar wel bereid zijn om ook de weg naar een socialere economie in te slaan.
 • Stellen hierbij minstens 5 VTE personen met een arbeidsbeperking (arbeidshandicap of psychosociale problematiek) of 2-jaar werkzoekenden met een begeleidingsnood kwaliteitsvol tewerk.
 • Zijn onder andere de vroegere invoegbedrijven.

Invoegbedrijven

 • Zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
 • Werven minimum één doelgroepmedewerker aan maar zijn bereid nieuwe medewerkers op te leiden en te begeleiden op de werkvloer.
 • Situeren zich in een een uitdoofscenario waarbij geen nieuwe invoegbedrijven en uitbreidingen van bestaande erkenningen meer mogelijk zijn. 
 • Kennen een vervolg in het nieuwe decreet maatwerk.

Lokale diensteneconomie

 • Biedt diensten aan die tegemoet komen aan lokale behoeften via actieve en competentieversterkende inschakelingstrajecten voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Stelt minimum 5 VTE doelgroepmedewerkers tewerk, die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject (van maximum 5 jaar) terug aansluiting te vinden in de reguliere economie.
 • Kan diensten verlenen zowel op individueel (vb. thuiszorg, kinderopvang, strijkateliers, …) als op collectief niveau (sociale restaurants, fietspunten, groen- en buurtonderhoud, …).
 • Bevat onder andere de vroegere buurt- en nabijheidsdiensten.

Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten

 • Zijn opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten die voor langdurig werkzoekenden de brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven.
 • Worden georganiseerd door een aantal niet-commerciële organisaties.
 • Voeren ook een economische activiteit uit om op die manier (met deze inkomsten) hun project draaiende te houden.
 • Worden hervormd tot een nieuwe vorm van intensief werkplekleren.

Arbeidszorg

 • Is een begeleide onbezoldigde tewerkstelling bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit.
 • Biedt deze mensen arbeidsmatige activiteiten aan in een productieve of dienstverlenende werkomgeving en ondersteunt hen daarbij.
 • Wil zo de kansen op maatschappelijke (re)integratie en participatie bevorderen en het recht op arbeid voor alle personen garanderen.

Starterslabo's

 • Coachen niet-werkende werkzoekenden en mensen met een grote afstand tot ondernemerschap naar zelfstandig ondernemerschap.
 • Bieden een traject aan bestaande uit individuele coaching alsook uit collectieve workshops in een veilig kader.
 • Geven de werkzoekenden de kans hun project in de praktijk uit te testen zonder financieel risico (met behoud van hun uitkering).
 • Willen zo de drempel om daarna de overstap te maken naar zelfstandig ondernemerschap in belangrijke mate verlagen.

Zorgboerderijen

 • Schakelen zorgbehoevenden in bij de dagdagelijkse activiteiten van hun land- of tuinbouwbedrijf.
 • Bieden zo een zinvolle dagbesteding aan personen met een handicap, een psychiatrische problematiek, dementerende ouderen en andere kwetsbare groepen.
 • Vormen een mogelijkheid voor land- en tuinbouwers om aan inkomensdiversificatie te doen.

Extra informatie

Contact

Mieke Frans, Dienst economie, Tel. 016-26 72 89, mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Subsidies sociale economie

Publicaties

Bewust ondernemen - dankzij sociale economie

Externe websites

Publicaties

Bewust ondernemen

Brochure met een overzicht van ondernemingen in de sociale economie in Vlaams-Brabant.

Alle publicaties

Kalender

19 juni 2017

Meet Your Supplier

Zoek je naar kwaliteitsvolle en betrouwbare leveranciers? Kies op voorhand welke leveranciers je wil ontmoeten en leer hen kennen tijdens individuele gesprekken.

Alle activiteiten

Naar boven