Home  > Economie en landbouw  > Ruimte voor economie  > Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Ruimtelijke planning

Kaart bedrijventerreinen Vlaams-Brabant 2017 [JPG, 104,56 KB]

Vanuit haar bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning zoekt de provincie naar ruimte voor bedrijvigheid.

 • Nieuwe locaties
  Er wordt gezocht naar nieuwe locaties
 • Herwaarderen bestaande terreinen
  Maar de provincie hecht ook veel belang aan het herwaarderen van bestaande, maar verouderde industrieterreinen en andere zones met een economisch potentieel.
 • Voorbeeldprojecten:
  • de reconversie van de oude industriezones
  • het opwaarderen van stationsomgevingen

POM Vlaams-Brabant - de provinciale ontwikkelaar van bedrijventerreinen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, beschikt over een team van specialisten inzake het ontwerpen, bouwen, verkopen en beheren van bedrijventerreinen. Op diverse plaatsen in de provincie is de POM aan het werk, om ondernemers ook in de toekomst ruimte te geven. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kwaliteit en duurzaamheid. Waar mogelijk worden onbenutte gronden op bestaande bedrijventerreinen klaargemaakt voor gebruik, en de POM maakt ook werk van ambitieuze reconversieprojecten, zoals de Manchester-site te Huizingen (Beersel), waar een oude papierfabriek wordt omgetoverd in een KMO-zone, waarbij de erfgoekundig waardevolle delen van de vroegere papierfabriek behouden blijven, en ter beschikking worden gesteld van nieuwe bedrijven.

Extra informatie

Contact

Tom Vanquaethem, Provinciehuis Vlaams-Brabant, Tel. 016 26 72 95, economie@vlaamsbrabant.be

Verwante pagina's

Naar boven