Home  > Economie en landbouw  > Ondernemers en starters  > Terrein of gebouw gezocht?

Terrein of gebouw gezocht?

Bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen

  • Het Agentschap Ondernemen (AO) heeft specialisten inzake vestiging en ruimtelijke ordening in dienst.
    • Zij kunnen je helpen bij uw zoektocht naar een geschikt terrein of bedrijfspand.
    • Zij kunnen je ook antwoorden op jouw vragen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant

Het Agentschap Ondernemen in Vlaams-Brabant

VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6, bus 31
3000 Leuven
Tel 016-31 10 50
Fax 016-31 10 51
E-mail: info@agentschapondernemen.be

Naar boven