Home  > Economie en landbouw  > Economisch beleid  > ERSV

ERSV - SERR - RESOC

Overleg tussen sociale partners en provinciale en gemeentelijke overheden: de hoeksteen van een efficiënt economisch beleid en arbeidsmarktbeleid

RESOC ERSV Vlaams-Brabant vzw - logo

Via ERSV (Erkend Regionaal samenwerkingsverband), SERR (Sociaal-Economische Raad van de Regio) en RESOC (Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités) wordt structureel overleg georganiseerd tussen sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), provinciale overheid en gemeentelijke overheden.

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant - ERSV

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant is de juridische structuur die de werking van de Sociaal-Economische Raad van de Regio en de Regionale sociaal-economische overlegcomités mogelijk maakt. Het is een vzw, die het nodige personeel ter beschikking stelt. ERSV Vlaams-Brabant is het juridische aanspreekpunt voor subsidies, contracten met werknemers, samenwerkingsverbanden…

Sociaal-Economische Raad van de Regio Vlaams-Brabant - SERR

Binnen de SERR (Sociaal-Economische Raad van de Regio) wordt paritair overleg georganiseerd tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties over sociaal-economische items. De SERR Vlaams-Brabant geeft advies over aangelegenheden inzake economisch beleid of inzake werkgelegenheidsbeleid die worden voorgelegd hetzij door de Vlaamse Regering of de Minister, door de provincie Vlaams-Brabant of door een stad of gemeente uit de provincie.

De Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités - RESOC

De Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités (RESOC) zijn organen waar overleg plaatsvindt tussen werknemersorganisaties, werkgeverorganisaties, de provincie en de steden en gemeenten. Dit overleg resulteert in een streekpact waarin een aantal hefbomen ter versterking van de regio zijn opgenomen. Dit streekpact wordt bekrachtigd door de gemeenteraden van de betrokken gemeenten en de provincieraad. Binnen de provincie Vlaams-Brabant zijn er twee Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités:

  1. RESOC Leuven voor arrondissement Leuven.
  2. RESOC Halle-Vilvoorde voor arrondissement Halle-Vilvoorde.

Hun streekpacten kan je raadplegen op de website van ERSV Vlaams-Brabant, via de link onderaan deze pagina.

Extra informatie

Naar boven