Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Provinciaal platform detailhandel

Provinciaal Platform Detailhandel

Overleg tussen gemeenten, intermediaire organisaties en provincie in het PPD

Detailhandel wordt een steeds belangrijker aandachtspunt in het beleid, niet enkel bij de steden en gemeenten, maar ook bij de provincie. Daarom nam de provincie het initiatief om het Provinciaal Platform Detailhandel (PPD), bestaande uit een panel van schepenen, ambtenaren en intermediaire organisaties in het leven te roepen. Het platform zal driemaandelijks bijeenkomen om samen met de steden en gemeenten de interprovinciale studie over detailhandel (2013-2014) op te volgen, een lange termijnvisie op te stellen op basis van de resultaten, te brainstormen over hefbomen en projecten, beleidsmodellen uit te wisselen, …

Op 20 maart 2013 ging het Provinciaal Platform Detailhandel van start met een vergadering in het provinciehuis.
Enkele sfeerbeelden van de startvergadering via Picasa

Op 7 juni 2013 vond de tweede vergadering van het PPD plaats. Je vindt een verslag en bijhorende documenten onderaan de pagina.

Naar boven