Home  > Economie en landbouw  > Detailhandel en handelskernversterking  > Detailhandel

Detailhandel

Detailhandel in Vlaams-Brabant

Kennisnetwerk Detailhandel - logo

De provincie Vlaams-Brabant wil een gevarieerd en kwalitatief detailhandelsaanbod te ontwikkelen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners.

  • Inzet om de bestaande handelskernen te versterken om zo ervoor te zorgen dat elke inwoner van Vlaams-Brabant kan beschikken over een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod binnen een aanvaardbare afstand.
  • Met oog voor de herstructurering en het concentreren van baanwinkellocaties en grootschalige detailhandel.
  • Tot slot zal de provincie proberen in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen.

Website

Vlaams-Brabant maakt daarom deel uit van het Kennisnetwerk Detailhandel dat alle relevante gegevens over detailhandel verzamelt en ontsluit voor een groot publiek: www.detailhandelvlaanderen.be . Via de knop "Provincies en gemeenten" bovenaan kan je gedetailleerde gegevens over welvaart, leegstand en koopstromen van alle 65 Vlaams-Brabantse gemeenten terugvinden.

Naar boven